Peranan MASNITA

 Tugas-tugas Utama MASNITA

  • Menjadi satu badan yang mewakili staf wanita dan isteri staf yang bertugas dengan UNIMAS.
  • Menjadi badan perundingan untuk kepentingan ahli.
  • Menyebarkan penerangan dan maklumat mengenai kegiatan dan hal yang ada kaitan dengan kepentingan ahli.
  • Menganjur dan menggalakkan minat untuk pembangunan rohani, jasmani, ekonomi dan sosial ahli.
  • Bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa UNIMAS dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ahli.
  • Memelihara konsep, dasar dan matlamat UNIMAS.
  • Memberi sumbangan untuk perkembangan dan kemajuan UNIMAS pada keseluruhannya.
  • Bekerjasama dengan pertubuhan lain yang sesuai dengan matlamat persatuan.
Loading ...