PPAU
PDF
Print
E-mail

Persatuan Pegawai Akademik UNIMAS (PPAU) ialah sebuah persatuan yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) dan objektif penubuhan persatuan ini ialah:

  1. Untuk melindungi dan memajukan hak, kepentingan serta kebajikan ahli.
  2. Untuk menyediakan platform untuk komunikasi dan pertukaran pendapat di kalangan ahli.
  3. Untuk mengekalkan dan mempertingkatkan taraf profesionalisme dalam pengajaran, penyelidikan (termasuk pameran), dan penerbitan di kalangan pegawai akademik.
  4. Untuk memberi peluang mengutarakan serta membicarakan isu-isu berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan akademik.
  5. Menjadi saluran komunikasi antara ahli dengan pihak pentadbiran universiti berkaitan isu-isu akademik dan profesionalisme.
  6. Untuk mengutara dan menyebarluaskan pendapat bermaklumat tentang pelbagai aspek kepentingan akademik melalui penerbitan, seminar dan sebagainya.
  7. Sebagai perantara dalam mempromosikan aktiviti kebudayaan dan sosial untuk memberi manfaat kepada ahli.
  8. Untuk bekerjasama dan menyelaraskan pelbagai usaha dengan universiti, IPTA atau persatuan pegawai akademik lain dalam hal berkaitan dengan penambahbaikan serta pengekalan mutu pengajaran, penyelidikan dan pendidikan di negara ini.

 

 

Online Users

We have 1 guest online