CAIS OneSearch
for
Explore CAIS's print and electronic resources with one single search!

CAIS

Nama Jawatan Telefon Emel (@cais.unimas.my)
PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN
Margaret Simeng (Puan) Ketua Pustakawan +6082583897 mag
Emildawati Abd Hamid (Cik) Pembantu Setiausaha Pejabat +6082583899 ahemildawati
Unit Pentadbiran dan Urusan Kewangan & Aset Pusat
Unit Pembangunan Kemahiran dan Ikhtisas & Pengurusan Jaminan Kualiti
BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER ILMU
Zainun Mat Nor (Puan) Timbalan Ketua Pustakawan Ketua Bahagian +6082583838 mnzainun
Unit Perolehan Sumber Ilmu
Unit Pengurusan Teknikal
Unit Pengurusan Koleksi
Unit Perkhidmatan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bahan
BAHAGIAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN (PENGURUSAN MAKLUMAT)
Korina Ibrahim (Puan) Timbalan Ketua Pustakawan Kanan
Ketua Bahagian
+6082583837 rin
Unit Pengurusan & Penyelenggaraan Sistem Perpustakaan
Unit Pembangunan Sumber Digital
Unit Perkhidmatan Maya
Unit Promosi & Pengantarabangsaan
BAHAGIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PENGGUNA)
Valentino Abu Bakar (Tn. Hj.)

Timbalan Ketua Pustakawan Ketua Bahagian

+6082583836 abvalentino
Unit Perkhidmatan Pelanggan
Unit Sokongan Penyelidikan
Unit Rujukan & Pengurusan Maklumat
Rangkaian Perpustakaan Cawangan