Information

Pengguna PKMA,

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah mewujudkan platform untuk pengurusan dan pengetahuan maklumat STI (Sains ,Teknologi dan Inovasi). Di bawah Pusat Maklumat Sains & Teknologi Malaysia (MASTIC), MOSTI telah mewujudkan satu platform. Ia berfungsi sebagai capaian tunggal kepada bidang pengetahuan dari pelbagai sumber.

MASTIC menawarkan portal maklumat yang padat dengan maklumat Sains , Teknologi & Inovasi (STI) negara dan pangkalan data dalam talian yang sangat berguna.

Klik http://www.mastic.gov.my/ untuk maklumat lanjut