Visi Misi & Objektif

Misi Visi & Objektif PKTMK


Visi PKTMK

Peneraju kecemerlangan perkhidmatan ICT bagi merealisasikan aspirasi UNIMAS
 

Misi PKTMK

Menyediakan khidmat ICT berkualiti tinggi yang inovatif dan responsif
 


 

Objektif PKTMK

 Pusat Khidmat Teknologi Maklumat & Komunikasi mempunyai objektif seperti berikut:

  1. Menyediakan perkhidmatan yang berterusan dan global sejajar dengan perkembangan semasa  kepada komuniti UNIMAS
  2. Menyediakan perkhidmatan ICT merangkumi perkakasan dan perisian,rangkaian, keselamatan ICT dan perkara-perkara lain yang berkaitan
  3. Membangun dan mengembang teknologi ICT yang bersesuaian dengan kehendak semasa UNIMAS
  4. Menjadi pemangkin kepada  UNIMAS bagi meneraju dan mengadaptasi teknologi ICT
  5. Memberi pendedahan teknologi baru serta pengalaman kerja di kalangan profesional ICT
  6. Memanfaatkan kemudahan dan penggunaan ICT di universiti di dalam urusan pentadbiran, pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan