Gerbang SMS

Gerbang SMS UNIMAS merupakan satu perkhidmatan SMS yang disediakan kepada warga UNIMAS untuk mendapatkan informasi dan maklumat yang diperlukan secara SMS. Platform SMS yang digunakan disediakan oleh pihak MAMPU dengan kolaborasi daripada syarikat Dapat Vista Sdn. Bhd. Antara perkhidmatan yang disediakan adalah :

  • Information-on-Demand:

-  Keputusan terkini pelajar
-  Nombor ID BSN pelajar
-  Alamat Unimas
-  Alamat BPPS
-  Alamat PKTMK
-  Jumlah dan nama Fakulti, Pusat dan Institut

  •  Document-on-Demand:

ICT Policy

Perkhidmatan SMS ini akan mengenakan caj-caj tertentu berdasarkan jenis perkhidmatan SMS yang digunakan.