Mengenai kami

informasi png

Mengenai kami

Mari mengenali Pusat Pengajian Pra-Universiti Universiti Malaysia Sarawak. Dapatkan semua maklumat mengenai pusat ini daripada sejarah penubuhan sehinggalah kepada visi, misi dan objektif kami.

Mengenai kami

Pengenalan

  • Penerangan pengenalan secara ringkas.

Sejarah

  • Sejarah penubuhan Pusat Pengajian Pra-Universiti seawal tahun 1995.

Aluan Dekan

  • Kata-kata aluan dari Dekan Pusat Pengajian Pra-Universiti.

Visi & Misi

  • Sasaran dan wawasan yang ingin dicapai oleh Pusat Pengajian Pra-Universiti.

Objektif

  • Matlamat penubuhan Pusat Pengajian Pra-Universiti secara ringkas.

Piagam Pelanggan

  • Piagam yang menjadi pegangan operasi Pusat Pengajian Pra-Universiti.

Buletin

  • Ikuti perkembangan semasa Pusat Pengajian Pra-Universiti.