Mengenai kami

informasi png

Mengenai kami

Mari mengenali Pusat Pengajian Pra-Universiti Universiti Malaysia Sarawak. Dapatkan semua maklumat mengenai pusat ini daripada sejarah penubuhan sehinggalah kepada visi, misi dan objektif kami.

Visi

Berdedikasi untuk menjadi sebuah pusat pengajian yang unggul dalam memacu dan menyediakan asas untuk perkembangan intelek, sahsiah dan kemahiran kendiri setiap pelajar.

 

 

Misi

Berusaha memperkembangkan potensi dan melahirkan pelajar berilmu pengetahuan, berfikiran kritis, amanah dan berketerampilan.