Kemasukan Pelajar

Kemasukan

Kemasukan

Dapatkan maklumat berkenaan kemasukan pelajar-pelajar ke Pusat Pengajian Pra-Universiti, Unimas. Merangkumi syarat kemasukan, cara untuk membuat permohonan, kalendar akademik, serta fakulti-fakulti berpotensti setelah pelajar menamatkan pengajian di sini.

Kemasukan Pelajar

Pendaftaran Pelajar Baharu

  • Prosedur pendaftaran untuk pelajar baharu bagi sesi yang mendatang.

Syarat Kemasukan

  • Calon perlu memenuhi syarat AM kemasukan dan keperluan khas program Asasi Sains Hayat atau Asasi Sains Fizikal.

Cara Memohon

  • Semua permohonan kemasukan ke Pusat Pengajian Pra-Universiti adalah melalui Bahagian Pengurusan Kemasukan
  •        Pelajar (BPKP), Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kalendar

  • Kalendar kemasukan pelajar baru.

Elaun & Bantuan

  • Pelajar-pelajar yang berjaya memasuki program ini akan diberikan bantuan kewangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Fakulti Saluran

  • UNIMAS mempunyai 8 buah fakulti yang menawarkan pelbagai program yang menarik.

Soalan-soalan Lazim

  • Soalan-soalan lazim mengenai Pusat Pengajian Pra Universiti.