Kemasukan Pelajar

Kemasukan

Kemasukan

Dapatkan maklumat berkenaan kemasukan pelajar-pelajar ke Pusat Pengajian Pra-Universiti, Unimas. Merangkumi syarat kemasukan, cara untuk membuat permohonan, kalendar akademik, serta fakulti-fakulti berpotensti setelah pelajar menamatkan pengajian di sini.

Elaun dan Bantuan

Pelajar-pelajar yang berjaya memasuki program ini akan diberikan bantuan kewangan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bantuan kewangan ini meliputi pembiayaan seperti berikut: 

 
Yuran Pengajian
=
RM 350 per semester
 
Yuran Asrama
=
RM 360 per semester
 
Elaun Wang Saku
=
RM 1250 per semester
 
Jumlah Keseluruhan
=
RM 1960 per semester

Bantuan bayaran balik tuntutan tiket pengangkutan kapal terbang juga dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan nilai maksimum RM 700 bagi pelajar Semenanjung* dan nilai maksimum RM 500 bagi pelajar Sabah*.

 

*Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia