Kemasukan Pelajar

Kemasukan

Kemasukan

Dapatkan maklumat berkenaan kemasukan pelajar-pelajar ke Pusat Pengajian Pra-Universiti, Unimas. Merangkumi syarat kemasukan, cara untuk membuat permohonan, kalendar akademik, serta fakulti-fakulti berpotensti setelah pelajar menamatkan pengajian di sini.

Fakulti Saluran

Pemilihan Masuk ke Peringkat Ijazah

Pelajar yang lulus program pengajian pra-universiti UNIMAS akan berpeluang untuk mengikuti kursus peringkat ijazah di salah satu fakulti berikut:

 

Asasi Sains Hayat (W0010)

Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan

 • Doktor Perubatan
 • Kejururawatan

Fakulti Sains & Teknologi Sumber

 • Bioteknologi Sumber
 • Kimia Sumber
 • Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan
 • Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan
 • Sains dan Pengurusan Sumber Akuatik

Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia

 • Sains Kognitif
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Kaunseling

  

Asasi Sains Fizikal (W0020)

Fakulti Kejuruteraan

 • Kejuruteraan Sivil
 • Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 • Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi)
 • Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 • Kejuruteraan Kimia

Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat

 • Sains Komputan
 • Sistem Maklumat
 • Pengkomputeran Multimedia
 • Kejuruteraan Perisian
 • Pengkomputeran Rangkaian

Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia

 • Sains Kognitif
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Kaunseling

Fakulti Sains & Teknologi Sumber

 •  Kimia Sumber