Kemasukan Pelajar

Kemasukan

Kemasukan

Dapatkan maklumat berkenaan kemasukan pelajar-pelajar ke Pusat Pengajian Pra-Universiti, Unimas. Merangkumi syarat kemasukan, cara untuk membuat permohonan, kalendar akademik, serta fakulti-fakulti berpotensti setelah pelajar menamatkan pengajian di sini.

Kalendar

 

 Kalendar akademik bagi dua semester di Pusat Pengajian Pra-Universiti

SEMESTER 1
AKTIVITI TARIKH TEMPOH
Pendaftaran (e-Daftar) 06/05/15 - 26/05/15 3 minggu
Pendaftaran Kolej 03/06/15 1 hari
Minggu Aluan Pelajar 03/06/15 - 06/06/15 3 hari
Kuliah 08/06/15 - 12/07/15 5 minggu
Cuti Pertengahan Semester 13/07/15 - 26/08/15 2 minggu
Kuliah 27/07/15 - 25/10/15 13 minggu
Minggu Ulangkaji 26/10/15 - 01/11/15 1 minggu
Peperiksaan 02/11/15 - 08/11/15 1 minggu
Cuti Akhir Semester 09/11/15 - 06/12/15 4 minggu
 
 SEMESTER 2
AKTIVITI TARIKH TEMPOH
Pendaftaran (e-Daftar) 30/11/15 - 06/12/15 1 minggu
Pendaftaran Kolej 06/12/15 1 hari
Kuliah 07/12/15 - 07/02/16 9 minggu
Cuti Pertengahan Semester 08/02/16 - 14/02/16 1 minggu
Kuliah 15/02/16 - 17/04/16 9 minggu
Minggu Ulangkaji 18/04/16 - 24/04/16 1 minggu
Peperiksaan 25/04/16 - 01/05/16 1 minggu
 TAMAT PROGRAM