Program

program 2 png

Program

Struktur program, sinopsis kursus dan senarai program-program yang ditawarkan di Pusat Pengajian Pra-Universiti, Unimas boleh didapatkan di sini. Kenali potensi anda untuk memilih program yang sesuai untuk karier anda pada masa depan kelak.

Program Ditawarkan

Struktur Program

  • Deskripsi mengenai konsep umum, tempoh pengajian, struktur pengajian, sistem pengajaran, sistem penilaian dan        peperiksaan, kod kursus dan aktiviti ko-kurikulum.

Sinopsis Kursus

  • Deskripsi mengenai kursus-kursus yang ditawarkan di Pusat Pengajian Pra-Universiti.

Asasi Sains Hayat

  • Deskripsi mengenai program Asasi Sains Hayat.

Asasi Sains Fizikal

  • Deskripsi mengenai program Asasi Sains Fizikal.