Program

program 2 png

Program

Struktur program, sinopsis kursus dan senarai program-program yang ditawarkan di Pusat Pengajian Pra-Universiti, Unimas boleh didapatkan di sini. Kenali potensi anda untuk memilih program yang sesuai untuk karier anda pada masa depan kelak.

Asasi Sains Fizikal

Program Asasi Sains Fizikal

Kursus-kursus bagi program Sains Fizikal yang ditawarkan di Pusat Pengajian Pra-Universiti telah direka khas bagi menyediakan pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan awam, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan kimia dan kejuruteraan mekanikal.

Semester 1

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

PRF 1016

Fizik I
(Physics I)

6

PRK 1016

Kimia I
(Chemistry I)

6

PRM 1016

Matematik I
(Mathematic I)

6

PRI 1013

Bahasa Inggeris I
(English I)

3

PRS 1022

Kemahiran Berkomunikasi
(Comunication Skills)

2

PRD 1012

Ko-Kurikulum Berkredit
(Ko-Kurikulum Berkredit)

2Semester 2   

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

PRF 1026

Fizik II
(Physics II)

6

PRK 1026

Kimia II
(Chemistry II)

6

PRM 1026

Matematik II
(Mathematic II)

6

PRI 1023

Bahasa Inggeris II
(English II)

3

PRX 1032

Teknologi Maklumat
(Information Technology)

2

PRS 1032

Nilai-nilai Sejagat
(Universal Values)

2