Research Felo

KADAR BARU BAYARAN ELAUN UNTUK FELO PENYELIDIK/ FELO PASCASISWAZAH BAGI MENGHADIRI PERSIDANGAN/

MEMBUAT KERJA-KERJA PENYELIDIKAN DI LUAR UNIMAS

 

SEMENANJUNG M'SIA, KALIMANTAN & SELATAN THAILAND

KELAYAKAN KATEGORI Elaun Makan Elaun Harian Elaun Lojing Sewa Hotel
PhD, Sarjana, Ijazah IV 40 20 42 125
Diploma, STPM, SPM IX 26 13 20 60

 

SABAH, SARAWAK & LABUAN

KELAYAKAN KATEGORI Elaun Makan Elaun Harian Elaun Lojing Sewa Hotel
PhD, Sarjana, Ijazah IV 50 25 48 145
Diploma, STPM, SPM IX 36 18 22 65

 

SINGAPURA & BRUNEI

KELAYAKAN KATEGORI Elaun Makan Elaun Harian Elaun Lojing Sewa Hotel
PhD, Sarjana, Ijazah IV 60 30 51 190
Diploma, STPM, SPM IX 43 21.5 26 95

NOTA : Elaun Harian hanya diberi kepada mereka yang berada di luar UNIMAS untuk urusan rasmi bagi

tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam.

 

 

Loading ...