Misi

 


Misi UNIMAS  Untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya.

 


 

Objektif


 

  • Memberi perkhidmatan kewangan dari segala aspek kepada Universiti keseluruhannya, di samping bertanggungjawab mempastikan kedudukan kewangan Universiti sentiasa kukuh walau dalam keadaan di mana sumber kian susut.

 

  • Menyediakan sumber kewangan.

 

  • Menentukan sumber diperolehi, dibelanja dan diperakaunkan dengan efisien.

 

  • Menjana pendapatan yang cukup bagi membiayai pengurusan dan pembangunan melalui sumber seperti sumbangan kerajaan, pendapatan oleh Universiti dan Sumbangan dan derma.

 

  • Menyediakan sumber kewangan bagi aktiviti pembangunan sumber manusia, prasarana, penyediaan keperluan peralatan pengajaran dan pembelajaran serta pengendalian pengurusan dan penyelenggaraan universiti.

 

  • Memastikan pelaksanaan perolehan mengikut peraturan semasa Kementerian dan Universiti.

 

  • Menentukan sumber dibelanjakan mengikut had yang diluluskan oleh LPU serta akta, dasar dan peraturan kewangan Universiti.

 

  • Memperakaunkan transaksi kewangan seperti yang diperunttukan oleh akta, dasar dan peraturan kewangan Universiti
  • Menyediakan laporan kewangan berkanun dan berkala.

Pautan Web

834757834761834764834766834771 

 

Hubungi Kami

Bangunan Canselori, Tingkat 1,

Universiti Malaysia Sarawak,

94300 Kota Samarahan,

Sarawak.
Tel : 082- 581000