Pekeliling 2014-2011

2015

Pekeliling

Tajuk Pekeliling

Pindaan

 cobaan

cobaan

 

 cobaan

cobaan

 

cobaan

cobaan

 

2014

Pekeliling

Tajuk Pekeliling

Pindaan

Pekeliling Bendahari 1/2014

Perkhidmatan E-Claim untuk staff Universiti Malaysia Sarawak bagi tuntutan di bawah Tabung Amanah

** Carta E-Claim baru

** Panduan pengguna

Pekeliling Bendahari 2/2014

Tuntutan Perjalanan

 

Pekeliling Bendahari 3/2014

Permohonan pengeluaran notis pelawaan SebutHarga pusat tanggungjawab

 

Pekeliling Bendahari 4/2014

Pembukaan Akaun Enterprise Di Peringkat Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

 

Pekeliling Bendahari 5/2014

Tambahan Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Di Universiti Malaysia Sarawak

 

Pekeliling Bendahari 6/2014

Pekeliling Bendahari Bil 6/2014 - Pengurusan Perolehan Bernilai Tidak Melebihi RM10,000.00 Dilaksanakan Di Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Sarawak

 

Pekeliling Bendahari 7/2014

Tambahan Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Bil
212014, Universiti Malaysia Sarawak

 

 

Pekeliling Bendahari 8/2014

Perubahan Had Nilai Pembelian Terus Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan.

 

Pekeliling Bendahari 9/2014

Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam (11 Langkah Penjimatan)

 

 

Pekeliling Bendahari 10/2014

Pindaan Garis Panduan Pengurusan Akaun Enterprise Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTj).

 

Pekeliling Bendahari 11/2014

Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014

 

 

Pekeliling Bendahari 2/2014

Tambahan Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Bil 3/2014, Universiti Malaysia Sarawak.

 

2013

Pekeliling

Tajuk Pekeliling

Pindaan

 Pekeliling Bendahari Bil.1/2013

Pembentangan Laporan Pengurusan Kewangan dan Akaun Dalam Mesyuarat Pengurusan Peringkat Pusat Tanggungjawab

 

 Pekeliling Bendahari Bil.2/2013

Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2011 - Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Di Universiti Malaysia Sarawak.

 

Pekeliling Bendahari Bil.3/2013

Kemudahan kad kredit korporat bagi pembelian tiket kapal terbang dan hotel secara atas talian (Online)

 

2012

Pekeliling

Tajuk Pekeliling

Pindaan

Pekeliling Bendahari Bil.1/2012

Menginsurans Jumlah Dan Baki Pinjaman Kenderaan Dan Komputer Yang Dibuat Di bawah Kemudahan Pinjaman Unimas

 

Pekeliling Bendahari Bil.2/2012

Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Unimas

 

Lampiran A

Surat Akuan Oleh Staf UNIMAS Yang Terlibat Dalam Perolehan Universiti

 

Lampiran B

Surat Akuan Perlantikan Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan (Nama Jawatankuasa)

 

Lampiran C

Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Berkaitan (Nama Jawatankuasa)

 

Lampiran D

Surat Akuan Ahli Jawatankuasa (Nama Jawatankuasa)

 

Lampiran E

Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Perolehan (Nama Jawatankuasa Perolehan)

 

Lampiran F

Surat Akuan Pembida Tajuk Dan Nombor Rujukan Tender / Sebutharga

 

Lampiran G

Surat Akuan Pembida Berjaya Tajuk Dan Nombor Rujukan Tender / Sebutharga

 

Lampiran H

Klausa Pencegahan Rasuah Dalam Dokumen Perolehan Universiti

 

Lampiran I

Surat Akuan Kepentingan Perunding (Disertakan Bersama Cadangan Perunding)

 

Lampiran J

Surat Akuan Perunding Yang Dilantik (Disertakan Surat Setuju Terima)

 

Lampiran 1

Proses IP

 

Pekeliling Bendahari Bil.3/2012

Panduan Kod Bidang Bagi Perolehan Bekalan Perkhidmatan Di Laman Web E-Perolehan Dalam Pengurusan Perolehan Universiti Malaysia Sarawak

 

Pekeliling Bendahari Bil.4/2012

Penggunaan Sistem Pembayaran Yuran Persidangan/Seminar Bengkel Secara Atas Talian (Online Payment Conference System)

 

2011

Pekeliling

Tajuk Pekeliling

Pindaan

Pekeliling Bendahari Bil.1/2011

Pindaan Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti Malaysia Sarawak Bagi Kemudahan Dan Bayaran Sewa Hotel Dan Lojing Semasa Bertugas Rasmi

- PKPU Bab 9 Perkara 213.2 dan 213.2(a) adalah dipinda.
- PKPU Bab 9 Perkara 213.4(a) Perkataan Drebar adalah dipinda.
- PKPU Bab 9 Perkara 213.4 (b) adalah dipinda.
- PKPU Bab 9 Perkara 213.6 (a) adalah dipinda.
- PKPU Bab 9 Perkara 213.9 Elaun Basikal adalah dipinda, tambahan untuk Elaun Motorsikal.
- PKPU Bab 9 Perkara 214.1 Elaun Makan dan Elaun  Harian adalah dipinda.

- PKPU Bab 9 Perkara 220 Tambang Perjalanan Bagi Penempatan Selepas Lantikan Pertama adalah dipinda.

Pekeliling Bendahari Bil.2/2011

Kadar Sewa Ruang, Kemudahan dan Peralatan Di Universiti Malaysia Sarawak

 

Pekeliling Bendahari Bil.3/2011

Tempahan Tiket Penerbangan Flyfirefly Sdn Bhd (Firefly) Melalui Waran Perjalanan Udara Kerajaan

 

Pekeliling Bendahari Bil.4/2011

Pendahuluan Untuk Pembelian Runcit Bagi Kerja-kerja Penyelidikan  

Pekeliling Bendahari Bil. 5/2011

Penggunaan Panduan Penilaian Tender-tender Kerja Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Kerja Raya Untuk Perolehan Kerja Universiti Malaysia Sarawak  

Pekeliling Bendahari Bil. 6/2011

Pelawaan Kontraktor Kerja Di Semenanjung, Sabah dan Sarawak  

Pekeliling Bendahari Bil. 7/2011

Penyertaan Anak Syarikat Badan Berkanun Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan Dan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Dalam Perolehan Universiti Malaysia Sarawak Selaku Badan Induk

 

Pekeliling Bendahari Bil.8/2011

Peraturan Mengenai Perbelanjaan Untuk Meraikan Pegawai Universiti Malaysia Sarawak Yang Bersara

 

Pekeliling Bendahari Bil.9/2011

Bantuan Mengurus Jenazah Dan Kenderaan Jenazah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam

 

Pekeliling Bendahari Bil.10/2011

Peraturan Mengenai Perbelanjaan Hari Inovasi Universiti Malaysia Sarawak

 

Pekeliling Bendahari Bil.11/2011

Tindakan Tatatertib Keatas Syarikat Dan Firma Perunding Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan

 

Pekeliling Bendahari Bil.12/2011

Pengurusan Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan 59

 

Pekeliling Bendahari Bil.13/2011

Tatacara Pengendalian Panjar Wang Runcit Universiti Malaysia Sarawak

 

Pekeliling Bendahari 2/2014

Tuntutan Perjalanan

 

Sila Login ke anjungUNIMAS untuk butiran lanjut.

Pautan Web

834757834761834764834766834771 

 

Hubungi Kami

Bangunan Canselori, Tingkat 1,

Universiti Malaysia Sarawak,

94300 Kota Samarahan,

Sarawak.
Tel : 082- 581000