Peraturan Kewangan & Perakaunan Universiti (PKPU)


Bab

Tajuk

1.

Peraturan Kewangan Dan Perakaunan Universiti (Pendahuluan)

2.

Kuasa Dan Tanggungjawab

3.

Peruntukan-peruntukan Kewangan Am

4.

Kawalan Ke Atas Terimaan, Bayaran Dan Penyimpanan Wang

5.

Tatacara Perolehan, Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja

6.

Tatacara Pengurusan Aset, Inventori Dan Stok

7.

Tatacara Mengurus Kehilangan, Pelupusan Dan Hapuskira

8.

Peraturan Mengenai Penggunaan, Pengurusan Dan Penyelenggaraan Kenderaan

9.

Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun Dan Kemudahan Pekerja Lembaga Pengarah Universiti

10.

Kemudahan Pinjaman Untuk Kakitangan Universiti

11.

Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Dan Laporan Ringkasan Kedudukan Kewangan Dan Prestasi Tahunan UNIMAS

12.

Audit Dalam

Sila Login ke anjungUNIMAS untuk butiran lanjut.


Pautan Web

834757834761834764834766834771 

 

Hubungi Kami

Bangunan Canselori, Tingkat 1,

Universiti Malaysia Sarawak,

94300 Kota Samarahan,

Sarawak.
Tel : 082- 581000