• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Tuesday 31 Mar 2020
Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
Not Data
  • Error loading feed data
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pejabat PembangunanUPbgnUPAISUKewUKon  
UkenULKL3UKAMekanikalUKE

Pejabat Pembangunan

kecik 

SEJARAH PENUBUHAN PEJABAT PEMBANGUNAN

Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Aset (BPPA) telah ditubuhkan selaras dengan penubuhan UNIMAS pada tahun 1992. Matlamat penubuhannya adalah untuk membangunkan dan mengurus aset Universiti.

Pada tahun 2002, BPPA telah dipecahkan kepada dua (2) buah Pusat Tanggungjawab (PTj) yang berasingan untuk memberi fokus kepada operasi masing-masing di mana Bahagian Pembangunan (BP) memberi fokus kepada pembangunan Kampus Tetap manakala Bahagian Pengurusan Aset (BPA) pula memberi fokus kepada pengurusan aset Universiti.

Pada 16 Oktober 2012, BP dan BPA telah digabungkan semula dan skop pengoperasiannya telah diperkembangkan. Beberapa buah Unit baru telah diwujudkan untuk memberi perincian kepada skop tugas masing-masing.

Setelah melalui beberapa peringkat evolusi di dalam pentadbirannya, pada 2 Januari 2014, BPPA telah dinaiktaraf sebagai Pejabat Pembangunan melibatkan pelarasan penstrukturan dan skop tugas Bahagian dan Unit.

Pejabat Pembangunan diketuai oleh Pengarah yang melapor terus kepada YBhg Dato' Naib Canselor yang dibantu oleh Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang bertanggungjawab mengawalselia portfolio Pembangunan.

 

 

 

 

UNIMAS In The News