Wednesday, April 08, 2020

NOTIS PEMULANGAN DOKUMEN PERJALANAN TERHAD (DPT)

Perhatian kepada pelajar yang tersenarai,

Anda dipohon ke Pejabat Am FSGK Aras 3 untuk menuntut Dokumen Perjalanan Terhad (DPT) mulai 10 Disember 2015 sehingga 16 Disember 2015.

Senarai pelajar

Untuk makluman, borang permohonan telah diserahkan kepada pihak Imigresen dan dijangka siap pada Februari 2016. 

Sekian, terima kasih dan harap maklum.