Monday, April 06, 2020

PERTANDINGAN "10TH MINI FILM FESTIVAL"

Apr 22 2014

Pertandingan "10th Mini Film Festival"


"10th Mini Film Festival" merupakan pertandingan dan penganugerahan filem anjuran Program Sinematografi, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, UNIMAS.

Pertandingan ini adalah percuma dan terbuka kepada semua pelajar UNIMAS dan universiti di sekitar Borneo.
Pihak penganjur menerima semua jenis genre (termasuk PSA dan dokumentari) dan tema filem yang mengikut syarat-syarat penyertaan.

Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua pelajar UNIMAS dan universiti-universiti di sekitar Borneo.
Tarikh tamat penerimaan penyertaan ialah 1 Mei 2014 (Khamis).

Sila rujuk lampiran untuk syarat-syarat dan borang penyertaan.


Suatu majlis penyampaian anugerah akan diadakan mengikut ketetapan berikut:

Tarikh: 28hb Mei, 2014 (Rabu)
Masa: 7.30 mlm
Tempat: Arena Gemilang, DeTAR PUTRA, UNIMAS

Semua dijemput dan jumpa di sana!

10TH MINI FILM FESTIVAL" - CALL FOR ENTRIES

Apr 22 2014

"10th mini film festival" - call for entries

10th Mini Film Festival is an annual students' films competition and awards giving ceremony organised by the Cinematography Programme, Faculty of Applied and Creative Arts, UNIMAS.

The competition incurs no participation fee (FREE) and it is opened to all students of UNIMAS and universities in Borneo.
We accept all types of genres (including PSA and documentaries) and themes as long as your film(s) follow(s) strictly to the given criteria.
Submission closing: May 1st, 2014 (Thursday).

Please see the attachments for criteria and entry form.

 

In line with that, an award giving ceremony will be organised with the following details:

Date: May 28th, 2014 (Wed)
Time: 7.30 p.m.
Venue: Arena Gemilang, DeTAR PUTRA, UNIMAS

All are welcome and see you there!

 

 

 

UNIMAS Coursework Graduate Encouragement Scheme (U-CGES)

Mar 19 2014

U-CGES is a form of monetary benefit awarded to any individual (‘introducer’), who managed to bring in new students to study full-time coursework programmes (Refer to Table 1) in UNIMAS. Terms and conditions for this award are available from CGS.

Programme

Local (RM)

Foreign (RM)

Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat

Corporate Master in Business Administration

200.00

300.00

Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)

Master of Science (Human Resource Development)

200.00

300.00

Sarjana Sains (Sains Pembelajaran)

Master of Science (Learning Sciences)

200.00

300.00

Sarjana Teknologi Maklumat Lanjutan

Master of Advanced Information Technology

200.00

300.00

Sarjana Pengurusan Alam Sekitar (Perancangan Pembangunan)

Master of Environmental Management (Development Planning)

200.00

300.00

Sarjana Sains Sekitaran (Pengurusan Sumber Air dan Guna Tanah)

Master of Environmental Science (Land Use and Water Resource Management)

200.00

300.00

For application form, guidelines/flow chart, please kindly visit:

http://www.postgrad.unimas.my/index.php/2012-12-06-02-07-20/unimas-coursework-graduate-encouragement-scheme-u-cges

Jemputan Persembahan Musikal Ahad

Dec 21 2011

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) mengajak para pelajar UNIMAS yang berminat untuk mengadakan persembahan (band) secara percuma seperti butiran berikut:-

Tarikh: Setiap hari Ahad (Minggu kedua) pada setiap bulan

Masa: 4.30 petang - 5.45 petang

Tempat: Museum Garden Bandstand


Dimaklumkan juga pihak DBKU turut menyediakan PA system dan para pelajar hanya perlu membawa peralatan muzik untuk membuat persembahan.

Sehubungan itu, mohon agar dipanjangkan kepada semua pelajar di F/I/P/B masing-masing sebagai hebahan dan sebarang pertanyaan, boleh berhubung terus dengan pihak DBKU seperti butiran di bawah:-

Shareena/ Dayang Nazima @ 082-446688
Bahagian Pembangunan Komuniti
Dewan Bandaraya Kuching Utara
Tel   : +6082446688 sambungan 132/133/134
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.