Appeal to Continue Study - GB Status

 

APPEAL TO CONTINUE STUDY AFTER GIVEN STATUS “FAILED AND TERMINATED” (GB) FOR SEMESTER 1, 2015/2016 SESSION

Please take note of the following:-

1.    15 February 2016 (Monday) – GB letter and Appeal Form can be accessed through e-Pelajar

2.    15 February 2016 (Monday) until 28 February 2016 (Sunday) – Submission of Appeal Form to:

Undergraduate Studies Division
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan
SARAWAK


3.    Payment of RM30.00 for processing fee must be made payable to BENDAHARI UNIMAS. Please attach a copy of receipt or Postal Order of RM30.00 together with your application.

4.    Application received after 28 February 2016 (Sunday) will not be consider.

5.    Notification of appeal results will be available on 4th March 2016 (Friday).

 

====================================================================================================

 

RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN GAGAL DAN DIBERHENTIKAN (GB) SEMESTER 1 SESI 2015/2016

Bagi kes-kes pelajar yang mendapat status Gagal dan Diberhentikan (GB) pada Semester 1 Sesi 2015/2016, sila ambil maklum tentang perkara berikut:-

1.    15 Februari 2016 (Isnin) - Surat GB Meneruskan Pengajian dikeluarkan kepada Pelajar melalui Aplikasi e-Pelajar. Borang (BPPs 27) Permohonan Rayuan boleh didapati di laman sesawang BPPs (www.bpps.unimas.my).

2.    15 Februari 2016 (Isnin) hingga 28 Februari 2016 (Ahad) - Tarikh Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian Semester 1 Sesi 2015/2016. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada :-

Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan
SARAWAK


3.    Borang Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian hendaklah disertakan dengan salinan resit bayaran proses RM30.00 atau Wang Pos
atas nama - BENDAHARI UNIMAS

4.    Permohonan yang diterima selepas 28 Februari 2016 (Ahad), TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN

5.    4 Mac 2016 (Jumaat), Jam 2.00 Tengahari - Keputusan Rayuan Meneruskan Pengajian Semester 1 Sesi 2015/2016.

 

Sekian, harap maklum dan terima kasih.