Notis Rayuan Meneruskan Pengajian Pelajar GB Semester 2 2014/2015


Salam Sejahtera.


Bagi kes-kes pelajar yang mendapat status Gagal dan Diberhentikan (GB) pada Semester 2 Sesi 2014/2015, sila ambil maklum tentang perkara berikut:-


1. 13 Ogos 2015 (Khamis) - Surat GB Meneruskan Pengajian dikeluarkan kepada Pelajar melalui Aplikasi e-Pelajar. Borang (BPPs 27) Permohonan Rayuan boleh didapati di laman sesawang BPPs >> http://www.bpps.unimas.my/images/stories/BPPs/acdForms/BPPs-27.pdf .


2. 13 Ogos 2015 (Khamis) hingga 24 Ogos 2015 (Isnin) - Tarikh Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian Semester 2 Sesi 2014/2015. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada :-


Bahagian Pengajian Prasiswazah
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan
SARAWAK3. Borang Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian hendaklah DISERTAKAN dengan salinan resit bayaran proses RM30.00 atau Wang Pos atas nama - BENDAHARI UNIMAS


4. Permohonan yang diterima selepas 24 Ogos 2015 (Isnin), TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.


5. 4 September 2015 (Jumaat), Jam 12.00 Tengahari - Keputusan Rayuan Meneruskan Pengajian Semester 2 Sesi 2014/2015 akan dikeluarkan.


Sekian, harap maklum dan terima kasih.

 

====================================================================================================

 

Appeal to Continue Study After Given Status “Failed And Terminated” (GB) for Semester 2, 2014/2015 SessionPlease take note of the following:-


1. 13 August 2015 (Thursday) – GB letter and Appeal Form can be accessed through e-Pelajar.


2. 13 August 2015 (Thursday) until 24 August 2015 (Monday) – Submission of Appeal Form to:


Undergraduate Studies Division
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan
SARAWAK3. Payment of RM30.00 for processing fee must be made payable to BENDAHARI UNIMAS. Please attach a copy of receipt or Postal Order of RM30.00 together with your application.


4. Application received after 24 August 2015 (Monday) will not be consider.


5. Notification of appeal results will be available on 4th September 2015 (Friday).

 

Thank You.