CEO Faculty Program

CEO Shell

 

CEO Faculty Program for UNIMAS adalah satu inisiatif melibatkan kerjasama industri terus kepada universiti secara am dan fakulti khususnya. Program ini adalah satu usaha meningkatkan visibiliti UNIMAS kepada industri sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan industri. Selain itu, program ini turut memberi peluang kepada pelajar-pelajar fakulti untuk mengenali kehendak stakeholders industri melalui ceramah berkenaan perkhidmatan dan pengalaman yang dikongsikan oleh CEO syarikat ataupun agensi yang dijemput.

CEO Faculty Program for UNIMAS yang julung kali akan dianjurkan oleh Fakulti Kejuruteraan

Loading ...