cny2016

You are here: Home Student INFO Undergraduate Study Undergradute Admission Info

Admission Info

 

Syarat Am Universiti

STPM

Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM

Diploma/Setaraf

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/

Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/BahasaMalaysia Kertas Julai;

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat

sekurang-kurangnya PNGK 2.00  dan mendapat sekurang-kurangnya:

 

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam matapelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
Dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/

Setaraf dengan mendapat kepujiandalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysiaatau kepujian Bahasa Melayu/BahasaMalaysia Kertas Julai;

Dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setarafdengan mendapat kepujian dalam BahasaMelayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

 

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 danGred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am.

atau

 

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2012 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1

(Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

 

Menyertakan  dokumen  berikut  yang  telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi DalamTalian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (jika hilang);
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;
 • Salinan Transkrip Penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan Sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian; dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/Matematik Julai (Jika ada)

 

Syarat Kemasukan – Memenuhi Syarat Am Universiti serta Keperluan Khas Program

 

STPM

ALIRAN SAINS

MATRIKULASI

ALIRAN SAINS

DIPLOMA/SETARAF

ALIRAN SAINS

WS47

Ijazah Sarjana

Muda Sains

dengan Kepujian (Bioteknologi

Sumber)

6 Semester

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

Dan

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali/lapangan.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasidalam mata pelajaran Biology;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

Dan

Calon tidak cacat  anggota  yang menyukarkan kerja-kerja amali/lapangan.

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan

lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi

PNGK sekurang-kurangnya 2.00

Dan

Menyertakan  transkrip  akademik  semester  satu  hingga

semester akhir

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada

peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat

Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Biology.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat

SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

Dan

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja

amali/lapangan.

WS49

Ijazah Sarjana

Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber

Akuatik)

6 Semester

WS50

Ijazah Sarjana

Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber

Tumbuhan)

6 Semester

WS51

Ijazah Sarjana

Muda Sains dengan Kepujian (Sains dan Pengurusan Sumber

Haiwan)

6 Semester

WS48

Ijazah Sarjana

Muda Sains dengan Kepujian (Kimia

Sumber)

6 Semester


Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Chemistry.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

Dan

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali/lapangan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasidalam mata pelajaran Chemistry.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

Dan

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali/lapangan.

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakanlain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi

PNGK sekurang-kurangnya 2.00

Dan

Menyertakan transkrip akademik semester satu  hingga semester akhir.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada

peringkat STPM dalam mata pelajaran Chemistry.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat

Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Chemistry.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat

SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris

Dan

Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja

amali/lapangan.

 

 

BJRST - New Release

 

i-FoRST - New Release

i-forst4

 

Quick Jump

+6082-583136
+6082-583160
 
+6082-58100 ext 3129 / 3126 / 3124 / 3106
+6-082- 583160
 
+608258100 ext 3196 / 3171 / 3170 / 3161
 
 

Coming Soon
 

Loading ...