Client's Charter

PIAGAM PELANGGAN

FAKULTI SAINS SOSIAL UNIMAS

 

Kami Warga Fakulti Sains Sosial UNIMAS berusaha sedaya upaya untuk memberi sumbangan yang berkualiti secara berterusan:

• Menawarkan program akademik yang bermutu sebagai mangkin kepada pembangunan modal insan;
• Melatih modal insan yang berketerampilan untuk pembangunan negara;
• Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terkini dan mencukupi;
• Menjalankan dan mempromosikan penyelidikan yang berkualiti;
• Menyumbang khidmat kepakaran dan perundingan berkualiti sebagai mangkin kepada pembangunan komuniti dan negara;
• Memaksimumkan penggunaan teknologi dan aktiviti peningkatan kualiti untuk mencapai tahap kepuasan pelanggan yang tertinggi.

Loading ...