STPM

STPM Level

 

Bagi Pelajar STPM Aliran Sains dan Sastera

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana -mana dua (2) matapelajaran pada peringkat STPM.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

Diploma

Diploma Level

 

Bagi Pelajar Diploma Aliran SAINS

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00

DAN

Sertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana -mana dua (2) mata pelajaran berikut (tidak termasuk Pengajian Am); Chemistry; Biology ; Physics; Ekonomi; Mathematics S; Mathematics T; Perakaunan; Literature in English

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

 

Bagi Pelajar Diploma Aliran SASTERA

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00

DAN

Sertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana -mana dua (2) mata pelajaran berikut (termasuk Pengajian Am); Sejarah; Geografi; Ekonomi; Kesusasteraan Melayu; Bahasa Melayu; Pengajian Perniagaan ; Perakaunan; Syariah; Literature in English

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

Matriculation

Matriculation Level

 

Bagi Pelajar Aliran Sains/Undang-Undang/Perakaunan

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00)

Dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi/Asasi.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

Bagi Pelajar Aliran TESL

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

Loading ...