Matriculation

Matriculation Level

 

Bagi Pelajar Aliran Sains/Undang-Undang/Perakaunan

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00)

Dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran pada peringkat Matrikulasi/Asasi.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

Bagi Pelajar Aliran TESL

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

Loading ...