Diploma Level

 

Bagi Pelajar Diploma Aliran SAINS

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00

DAN

Sertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana -mana dua (2) mata pelajaran berikut (tidak termasuk Pengajian Am); Chemistry; Biology ; Physics; Ekonomi; Mathematics S; Mathematics T; Perakaunan; Literature in English

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

 

Bagi Pelajar Diploma Aliran SASTERA

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00

DAN

Sertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana -mana dua (2) mata pelajaran berikut (termasuk Pengajian Am); Sejarah; Geografi; Ekonomi; Kesusasteraan Melayu; Bahasa Melayu; Pengajian Perniagaan ; Perakaunan; Syariah; Literature in English

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

 

Loading ...