STPM Level

 

Bagi Pelajar STPM Aliran Sains dan Sastera

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana -mana dua (2) matapelajaran pada peringkat STPM.

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics/Additional Mathematics; dan Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris 1119.

Loading ...